"Sống mòn" bên tỉnh lộ 316 xuống cấp trầm trọng do xe quá tải lộng hành

Những xe quá khổ, quá tải được người dân coi là "hung thần" của tỉnh lộ 316. Ảnh: PĐ.
Những xe quá khổ, quá tải được người dân coi là "hung thần" của tỉnh lộ 316. Ảnh: PĐ.
Những xe quá khổ, quá tải được người dân coi là "hung thần" của tỉnh lộ 316. Ảnh: PĐ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM