Sông Mekong đang thoi thóp trước thế “nội công - ngoại kích”

Hình ảnh cạn kiệt nước ở ĐBSCL. (Ảnh: TM)
Hình ảnh cạn kiệt nước ở ĐBSCL. (Ảnh: TM)
Hình ảnh cạn kiệt nước ở ĐBSCL. (Ảnh: TM)
Lên top