Sống giữa Thủ đô, dân vẫn “đói” nước sạch

Nguồn nước từ vòi nước gia đình vàng ố sau sự cố mất nước (ảnh người dân cung cấp).
Nguồn nước từ vòi nước gia đình vàng ố sau sự cố mất nước (ảnh người dân cung cấp).
Nguồn nước từ vòi nước gia đình vàng ố sau sự cố mất nước (ảnh người dân cung cấp).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM