Sông Già ô nhiễm khiến 4000 hộ dân bị “cắt” nước sạch

Nước sông Già đen ngòm, cá chết đang phân hủy. Ảnh: TT
Nước sông Già đen ngòm, cá chết đang phân hủy. Ảnh: TT
Nước sông Già đen ngòm, cá chết đang phân hủy. Ảnh: TT
Lên top