Sơn Tây bất ngờ di dời hàng loạt "núi rác" sau 4 tháng ứ đọng