Sơn La: Xử nghiêm xe khách không đủ khẩu trang phòng COVID-19

Hiện nay, tỉnh Sơn La có 111 tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh với 344 đầu xe khách hoạt động.
Hiện nay, tỉnh Sơn La có 111 tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh với 344 đầu xe khách hoạt động.
Hiện nay, tỉnh Sơn La có 111 tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh với 344 đầu xe khách hoạt động.
Lên top