Sơn La xét nghiệm COVID-19 cho các ứng cử viên ĐBQH, HĐND

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các ứng cử viên ĐBQH, HĐND và thành viên các tổ bầu cử ở Sơn La. Ảnh Văn Thành Chương.
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các ứng cử viên ĐBQH, HĐND và thành viên các tổ bầu cử ở Sơn La. Ảnh Văn Thành Chương.
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các ứng cử viên ĐBQH, HĐND và thành viên các tổ bầu cử ở Sơn La. Ảnh Văn Thành Chương.
Lên top