Sơn La: Xã có 2 thủy điện, 18 bản không có điện(!?)

Ngôi nhà xơ xác và đến nay vẫn không có điện ở xã Ngọc Chiến. 	Ảnh: Q.H
Ngôi nhà xơ xác và đến nay vẫn không có điện ở xã Ngọc Chiến. Ảnh: Q.H
Ngôi nhà xơ xác và đến nay vẫn không có điện ở xã Ngọc Chiến. Ảnh: Q.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top