Sơn La triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên

Nhân viên y tế là một trong những đối tượng được ưu tiên hàng đầu. Ảnh: VTC.
Nhân viên y tế là một trong những đối tượng được ưu tiên hàng đầu. Ảnh: VTC.
Nhân viên y tế là một trong những đối tượng được ưu tiên hàng đầu. Ảnh: VTC.
Lên top