Sơn La tiếp tục đón hơn 1.200 người trở về từ Bắc Giang

Phun khử trùng phương tiện tham gia vận chuyển công dân trở về từ vùng dịch Bắc Giang khi về đến Sơn La. Ảnh: CTV
Phun khử trùng phương tiện tham gia vận chuyển công dân trở về từ vùng dịch Bắc Giang khi về đến Sơn La. Ảnh: CTV
Phun khử trùng phương tiện tham gia vận chuyển công dân trở về từ vùng dịch Bắc Giang khi về đến Sơn La. Ảnh: CTV
Lên top