Sơn La thống kê diện tích trồng đào sau chỉ đạo cấm chặt đào rừng

Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đang thống kê diện tích đào trồng. Ảnh: Minh Nguyễn.
Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đang thống kê diện tích đào trồng. Ảnh: Minh Nguyễn.
Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đang thống kê diện tích đào trồng. Ảnh: Minh Nguyễn.
Lên top