Sơn La: Tái khởi động các trạm kiểm soát COVID-19

Tỉnh Sơn La chỉ đạo các trạm kiểm soát phòng dịch COVID-19 hoạt động trở lại.
Tỉnh Sơn La chỉ đạo các trạm kiểm soát phòng dịch COVID-19 hoạt động trở lại.
Tỉnh Sơn La chỉ đạo các trạm kiểm soát phòng dịch COVID-19 hoạt động trở lại.
Lên top