Sơn La: Người dân hốt hoảng vì voi rừng tắm ở ao cá, ngủ tại chuồng bò