Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sơn La: Người dân hốt hoảng vì voi rừng tắm ở ao cá, ngủ tại chuồng bò