Sơn La: Mưa đá làm thủng mái nhà dân, gây thiệt hại trên 170 ha cây trồng

Lên top