Sơn La: Mỏ đồng dừng hoạt động, hơn 100 hộ dân thấp thỏm chờ chuyên gia

Đơn vị khai thác mỏ đã bị xử phạt phạt 90 triệu đồng do vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Đơn vị khai thác mỏ đã bị xử phạt phạt 90 triệu đồng do vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Đơn vị khai thác mỏ đã bị xử phạt phạt 90 triệu đồng do vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Lên top