Sơn La: Kết thúc cách ly y tế nơi ghi nhận ca bệnh đầu tiên của tỉnh

Chốt kiểm dịch cách ly xã Nà Bó huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Ảnh: Minh Nguyễn.
Chốt kiểm dịch cách ly xã Nà Bó huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Ảnh: Minh Nguyễn.
Chốt kiểm dịch cách ly xã Nà Bó huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Ảnh: Minh Nguyễn.
Lên top