Sơn La hỗ trợ thiết bị y tế giúp 9 tỉnh nước bạn Lào chống dịch COVID-19

Tỉnh Sơn La trao tặng trang thiết bị và vật tư y tế hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các tỉnh nước CHDCND Lào. Ảnh: Mạnh Hùng
Tỉnh Sơn La trao tặng trang thiết bị và vật tư y tế hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các tỉnh nước CHDCND Lào. Ảnh: Mạnh Hùng
Tỉnh Sơn La trao tặng trang thiết bị và vật tư y tế hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các tỉnh nước CHDCND Lào. Ảnh: Mạnh Hùng
Lên top