Sơn La: Dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người

Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Sơn La quyết định dừng các hoạt động tập trung đông người trên địa bàn tỉnh.
Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Sơn La quyết định dừng các hoạt động tập trung đông người trên địa bàn tỉnh.
Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Sơn La quyết định dừng các hoạt động tập trung đông người trên địa bàn tỉnh.
Lên top