Sơn La dừng hoạt động lễ hội, sự kiện đông người để phòng dịch COVID-19

Dừng các hoạt động lễ hội, sự kiện đông người ở Sơn La. Ảnh: D.V
Dừng các hoạt động lễ hội, sự kiện đông người ở Sơn La. Ảnh: D.V
Dừng các hoạt động lễ hội, sự kiện đông người ở Sơn La. Ảnh: D.V
Lên top