Sơn La: Dừng các hoạt động cưới hỏi để phòng, chống dịch COVID-19

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo tạm dừng tổ chức cưới hỏi. Ảnh Báo Sơn La
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo tạm dừng tổ chức cưới hỏi. Ảnh Báo Sơn La
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo tạm dừng tổ chức cưới hỏi. Ảnh Báo Sơn La
Lên top