Sơn La động đất 5.5 độ richte, người Hà Nội cũng nháo nhào khi nhà rung lắc

Lên top