Sơn La: Đang tiếp nhiên liệu cho cây xăng, xe bồn bất ngờ bốc cháy

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.