Sơn La cho phép quán ăn sáng, cafe hoạt động trở lại

Tỉnh Sơn La cho phép một số lĩnh vực hoạt động trở lại. Ảnh: Minh Nguyễn.
Tỉnh Sơn La cho phép một số lĩnh vực hoạt động trở lại. Ảnh: Minh Nguyễn.
Tỉnh Sơn La cho phép một số lĩnh vực hoạt động trở lại. Ảnh: Minh Nguyễn.
Lên top