Sơn La cho phép nhà hàng, quán ăn hoạt động trở lại

Chốt khai báo y tế tại huyện Vân Hồ, Sơn La. Ảnh: Vân Tiến
Chốt khai báo y tế tại huyện Vân Hồ, Sơn La. Ảnh: Vân Tiến
Chốt khai báo y tế tại huyện Vân Hồ, Sơn La. Ảnh: Vân Tiến
Lên top