Sơn La cho phép nhà hàng, khách sạn hoạt động trở lại

Tỉnh Sơn La cho phép nhà hàng, quán ăn, khách sạn hoạt động trở lại. Ảnh: Minh Nguyễn
Tỉnh Sơn La cho phép nhà hàng, quán ăn, khách sạn hoạt động trở lại. Ảnh: Minh Nguyễn
Tỉnh Sơn La cho phép nhà hàng, quán ăn, khách sạn hoạt động trở lại. Ảnh: Minh Nguyễn
Lên top