Sơn La: Các lực lượng trắng đêm kiểm soát, phòng COVID-19

Người dân khai báo y tế tại chốt kiểm soát COVID-19 thuộc địa phận huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
Người dân khai báo y tế tại chốt kiểm soát COVID-19 thuộc địa phận huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
Người dân khai báo y tế tại chốt kiểm soát COVID-19 thuộc địa phận huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
Lên top