Sớm tiêm vaccine COVID-19 cho lực lượng thuyền viên

Những thuyền viên của Cty CP Hàng hải Liên Minh được "giải cứu" về nước. Ảnh Cty cung cấp
Những thuyền viên của Cty CP Hàng hải Liên Minh được "giải cứu" về nước. Ảnh Cty cung cấp
Những thuyền viên của Cty CP Hàng hải Liên Minh được "giải cứu" về nước. Ảnh Cty cung cấp
Lên top