Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hải Phòng:

Sôi nổi lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2012