Sóc Trăng: Xử lý nghiêm trường hợp nghi nhiễm nhưng tự ý cho về nhà cách ly

Chủ tịch Sóc Trăng yêu cầu phải nhanh chóng cách ly riêng nhân viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị doanh nghiệp nếu có kết quả nghi nhiễm hoặc nhiễm COVID-19. Ảnh: LĐO
Chủ tịch Sóc Trăng yêu cầu phải nhanh chóng cách ly riêng nhân viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị doanh nghiệp nếu có kết quả nghi nhiễm hoặc nhiễm COVID-19. Ảnh: LĐO
Chủ tịch Sóc Trăng yêu cầu phải nhanh chóng cách ly riêng nhân viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị doanh nghiệp nếu có kết quả nghi nhiễm hoặc nhiễm COVID-19. Ảnh: LĐO
Lên top