Sóc Trăng thông tin thêm về việc đặt hàng báo chí phản ảnh cán bộ nhũng nhiễu

Sơ kết 6 tháng đầu năm công tác Báo chí Sóc Trăng 25.7 (ảnh Nhật Hồ )
Sơ kết 6 tháng đầu năm công tác Báo chí Sóc Trăng 25.7 (ảnh Nhật Hồ )
Sơ kết 6 tháng đầu năm công tác Báo chí Sóc Trăng 25.7 (ảnh Nhật Hồ )

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top