Sóc Trăng phong tỏa một xã có trên 24.000 dân

Nhiều tuyến đường dẫn vào xã Vĩnh Hải, Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng bị phong tỏa. Ảnh: Nhật Hồ
Nhiều tuyến đường dẫn vào xã Vĩnh Hải, Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng bị phong tỏa. Ảnh: Nhật Hồ
Nhiều tuyến đường dẫn vào xã Vĩnh Hải, Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng bị phong tỏa. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top