Sóc Trăng: Không đưa, rước người từ TP.HCM về tỉnh

Tỉnh Sóc Trăng phong tỏa niều nơi để kiểm soát dịch bệnh COVID-19, tạm thời không đưa người từ TP.HCM về tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Nhật Hồ
Tỉnh Sóc Trăng phong tỏa niều nơi để kiểm soát dịch bệnh COVID-19, tạm thời không đưa người từ TP.HCM về tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Nhật Hồ
Tỉnh Sóc Trăng phong tỏa niều nơi để kiểm soát dịch bệnh COVID-19, tạm thời không đưa người từ TP.HCM về tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top