Sóc Trăng khẩn trương lập chốt kiểm dịch ở tất cả cửa ngõ từ 17h ngày 30.7

Sóc Trăng khẩn trương lập các chốt kiểm soát có rào chắn ở tất cả các cửa ngõ ra vào từng xã, phường, thị trấn từ 17h ngày 30.7.2021.
Sóc Trăng khẩn trương lập các chốt kiểm soát có rào chắn ở tất cả các cửa ngõ ra vào từng xã, phường, thị trấn từ 17h ngày 30.7.2021.
Sóc Trăng khẩn trương lập các chốt kiểm soát có rào chắn ở tất cả các cửa ngõ ra vào từng xã, phường, thị trấn từ 17h ngày 30.7.2021.
Lên top