Sóc Trăng: Hoả tốc chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, vật tư y tế

Lên top