Sóc Trăng: Giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 18.7

Nhiều nơi tại tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, 16 trước khi UBND tỉnh quyết định giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 15 từ 0 giờ ngày 18.7. Ảnh: Nhật Hồ
Nhiều nơi tại tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, 16 trước khi UBND tỉnh quyết định giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 15 từ 0 giờ ngày 18.7. Ảnh: Nhật Hồ
Nhiều nơi tại tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, 16 trước khi UBND tỉnh quyết định giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 15 từ 0 giờ ngày 18.7. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top