Sóc Trăng đổi “vàng” sang “cam”, người dân không ra đường sau 21h

Theo đó, tỉnh Sóc Trăng thuộc cấp độ 3 (vùng cam), thời gian áp dụng từ 0h ngày 29.11.2021. Ngoài ra, tỉnh này cũng yêu cầu người dân không được ra đường từ 21h ngày hôm trước đến 4h sáng hôm sau. Ảnh: Nhật Hồ
Theo đó, tỉnh Sóc Trăng thuộc cấp độ 3 (vùng cam), thời gian áp dụng từ 0h ngày 29.11.2021. Ngoài ra, tỉnh này cũng yêu cầu người dân không được ra đường từ 21h ngày hôm trước đến 4h sáng hôm sau. Ảnh: Nhật Hồ
Theo đó, tỉnh Sóc Trăng thuộc cấp độ 3 (vùng cam), thời gian áp dụng từ 0h ngày 29.11.2021. Ngoài ra, tỉnh này cũng yêu cầu người dân không được ra đường từ 21h ngày hôm trước đến 4h sáng hôm sau. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top