Sóc Trăng: Bưu điện tỉnh nhận vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ Miền Trung

Nhân viên Bưu điện Sóc Trăng khẩn trương đóng chuyến hàng cứu trợ đầu tiên vận chuyển miễn phí đến vùng lũ tỉnh Quảng Bình.
Nhân viên Bưu điện Sóc Trăng khẩn trương đóng chuyến hàng cứu trợ đầu tiên vận chuyển miễn phí đến vùng lũ tỉnh Quảng Bình.
Nhân viên Bưu điện Sóc Trăng khẩn trương đóng chuyến hàng cứu trợ đầu tiên vận chuyển miễn phí đến vùng lũ tỉnh Quảng Bình.
Lên top