Sốc: 64 người tử vong vì bị nhiễm virus cúm gia cầm

Hội nghị Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2014 - 2018 và thống nhất Kế hoạch giai đoạn 2019 – 2025. Ảnh: Đ.T
Hội nghị Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2014 - 2018 và thống nhất Kế hoạch giai đoạn 2019 – 2025. Ảnh: Đ.T
Hội nghị Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2014 - 2018 và thống nhất Kế hoạch giai đoạn 2019 – 2025. Ảnh: Đ.T
Lên top