Sở Y tế TPHCM khẳng định không thiếu máy thở, đủ năng lực tiếp nhận F0

Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hoài Nam.  Ảnh: Huyên Nguyễn
Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hoài Nam. Ảnh: Huyên Nguyễn
Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hoài Nam. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top