Sở Y tế Thái Bình lên tiếng về quy định đối với người về từ Hà Nội

Từ 6 giờ ngày 24.7, người từ Hà Nội về Thái Bình phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày sau đó phải tự cách ly tại nhà thêm 14 ngày. Ảnh: T.D
Từ 6 giờ ngày 24.7, người từ Hà Nội về Thái Bình phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày sau đó phải tự cách ly tại nhà thêm 14 ngày. Ảnh: T.D
Từ 6 giờ ngày 24.7, người từ Hà Nội về Thái Bình phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày sau đó phải tự cách ly tại nhà thêm 14 ngày. Ảnh: T.D
Lên top