Sở Y tế Lào Cai kêu gọi cán bộ y tế chung sức hỗ trợ Bắc Giang

Hơn lúc nào hết Bắc Giang đang cần sự chung tay hỗ trợ của cả nước, đặc biệt là đội ngũ y tế. Ảnh: Bộ Y tế.
Hơn lúc nào hết Bắc Giang đang cần sự chung tay hỗ trợ của cả nước, đặc biệt là đội ngũ y tế. Ảnh: Bộ Y tế.
Hơn lúc nào hết Bắc Giang đang cần sự chung tay hỗ trợ của cả nước, đặc biệt là đội ngũ y tế. Ảnh: Bộ Y tế.
Lên top