Sở Y tế Hải Phòng đề nghị tạm dừng xét nghiệm SARS-CoV-2 dịch vụ

Sở Y tế Hải Phòng đề nghị dừng xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh Cổng thông tin điện tử Hải Phòng
Sở Y tế Hải Phòng đề nghị dừng xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh Cổng thông tin điện tử Hải Phòng
Sở Y tế Hải Phòng đề nghị dừng xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh Cổng thông tin điện tử Hải Phòng
Lên top