Sở Y tế Hà Nội: Không quy định F1 cách ly tại nhà phải được hàng xóm đồng ý

Các F1 cách ly tại nhà đều là người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai. Ảnh: Phạm Đông
Các F1 cách ly tại nhà đều là người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai. Ảnh: Phạm Đông
Các F1 cách ly tại nhà đều là người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai. Ảnh: Phạm Đông
Lên top