Sở Y tế Hà Nội đề nghị quản lý, xét nghiệm cho người từng đến Đà Nẵng

Sở Y tế Hà Nội đề nghị quản lý, xét nghiệm cho người trở về từ Đà Nẵng. Ảnh: Tùng Giang
Sở Y tế Hà Nội đề nghị quản lý, xét nghiệm cho người trở về từ Đà Nẵng. Ảnh: Tùng Giang
Sở Y tế Hà Nội đề nghị quản lý, xét nghiệm cho người trở về từ Đà Nẵng. Ảnh: Tùng Giang
Lên top