Sở Y tế Đà Nẵng giám sát chặt du khách Trung Quốc trong dịp Tết

Đà Nẵng là một trong những địa phương có lượng khách Trung Quốc khá đông đổ về trong dịp Tết Canh Tý
Đà Nẵng là một trong những địa phương có lượng khách Trung Quốc khá đông đổ về trong dịp Tết Canh Tý
Đà Nẵng là một trong những địa phương có lượng khách Trung Quốc khá đông đổ về trong dịp Tết Canh Tý
Lên top