Sở Y tế Bình Thuận báo cáo việc cấp chứng chỉ hành nghề cho Võ Hoàng Yên

Ông Võ Hoàng Yên. Ảnh Anh Tú
Ông Võ Hoàng Yên. Ảnh Anh Tú
Ông Võ Hoàng Yên. Ảnh Anh Tú
Lên top