Sở Y tế Bình Phước quyết sa thải người chống tiêu cực

Ông Nguyễn Đồng Thông - GĐ Sở Y tế chủ trì buổi họp báo
Ông Nguyễn Đồng Thông - GĐ Sở Y tế chủ trì buổi họp báo
Ông Nguyễn Đồng Thông - GĐ Sở Y tế chủ trì buổi họp báo

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top