Sở Xây dựng TPHCM tiếp tục trình đề án thu phí dịch vụ thoát nước

Nguồn thu từ giá dịch vụ thoát nước sẽ được sử dụng cho các mục đích đầu tư, duy trì, phát triển hệ thống thoát nước.  Ảnh: Minh Quân
Nguồn thu từ giá dịch vụ thoát nước sẽ được sử dụng cho các mục đích đầu tư, duy trì, phát triển hệ thống thoát nước. Ảnh: Minh Quân
Nguồn thu từ giá dịch vụ thoát nước sẽ được sử dụng cho các mục đích đầu tư, duy trì, phát triển hệ thống thoát nước. Ảnh: Minh Quân
Lên top