Sở Xây dựng Phú Yên thu hồi ôtô cấp cho cấp dưới không đúng quy định

Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng (Sở Xây dựng Phú Yên). Ảnh: V.G
Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng (Sở Xây dựng Phú Yên). Ảnh: V.G