Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sở Xây dựng Phú Yên thu hồi ôtô cấp cho cấp dưới không đúng quy định

Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng (Sở Xây dựng Phú Yên). Ảnh: V.G
Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng (Sở Xây dựng Phú Yên). Ảnh: V.G