Sở Xây dựng Lâm Đồng kêu gọi ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung

Cán bộ, công chức, viên chức Sở Xây dựng Lâm Đồng quyên góp ủng hộ giúp đồng bào miền Trung đang gồng mình chống chọi với lũ lụt. Ảnh: SXD Lâm Đồng
Cán bộ, công chức, viên chức Sở Xây dựng Lâm Đồng quyên góp ủng hộ giúp đồng bào miền Trung đang gồng mình chống chọi với lũ lụt. Ảnh: SXD Lâm Đồng
Cán bộ, công chức, viên chức Sở Xây dựng Lâm Đồng quyên góp ủng hộ giúp đồng bào miền Trung đang gồng mình chống chọi với lũ lụt. Ảnh: SXD Lâm Đồng
Lên top